Der blev ikke fundet en bestyrelse som kunne fortsætte arbejdet i Kredsen.

Så der må ses hen til en ekstraordinær Generalforsamling, for at få løst opgaven.

 

Kære Alle

Velkommen i 2020.
Hermed indkaldelse til Generalforsamling i Bornholms Tenniskreds.
Lørdag d. 7/3 kl 10.00- 12.00
DGI hallen 3700 Rønne.
Dagsorden som følger:

Generalforsamling Bornholms Tenniskreds 2020

1. Valg af  dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Ingen

5. Valg af formand (på valg, genopstiller ikke) vælges ikke ny, gå      direkte til punkt 12.

6. Valg af kasserer/sekretær (på valg, genopstiller ikke)

7. Valg af formand for ungdomsudvalget (ikke på valg)

8. Valg af øvrige ad hoc medlemmer (ikke på valg)

9. Valg af revisor ( på valg- genopstiller ikke)

10. Valg af revisorsuppleant (ikke på valg)

11. Fastsættelse af evt. kontingent

12. Eventuel dato for ekstraordinær generalforsamling (nedlæggelse af kredsen)

13.  Eventuelt

Velmødt
Mange hilsner
Thomas Jackson

 

Efter  generalforsamlingen 2019 i Åkirkeby har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand:
Thomas Jackson RTK
Kasserer:
Martin Klausen RTK
Medlemmer af bestyrelsen:
Renè Lund NTK
Peter Råvig RTK
Bente Brunke
Anders Malmgren

BM for ungdom og seniorer er afviklet

Sponsoreret af