Det blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling d. 24/6 2020,
at Bornholms Tennis Kreds blev nedlagt d. 1/9 2020.
Man opfordrede til, at klubberne fortsat samarbejder om initiativer på ø plan. Henvendelser omkring tennis på Bornholm rettes fremover til klubberne.
Afg. formand   Thomas Jackson

Og dermed bliver hjemmesiden også udfaset.
Den lukker 1. okt.
Hilsen Webmaster

 

Referat fra generalforsamling i Tennis Kredsen d. 7.marts i DGI hallen

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Martin skriver referat

 

 1. Formandens beretning

Gennemgang af årets arrangementer

– Veteranmatch i Rønne

– 60 + i Nexø

– Tennisskole

– BM i Svaneke

– Farumtur

– Tennisgulv Undren over hvorfor tennisgulvet ikke bliver brugt mere end det gør.

– Knud Erik fortæller om trænerkursus og om, at der er mulighed for at samarbejde med en udviklingskonsulent, Rasmus og Kasper fra DGI

 

Beretningen blev godkendt

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet:

Kontingent bliver ikke opkrævet, da der har oparbejdet sig en stor saldo, der bør nedbringes.

Fremlagt og godkendt.

Der laves en rejse for ungdom for resten af midlerne fra Rejsefonden.

 1. Indkomne forslag:
  1. Ingen indkomne forslag
 2. Fastsættelse af kontingent: Der betales ikke kontingent i 2020
 3. Valg af formand: Der var ingen der ønskede at stille op som formand Thomas Jackson fortsætter ind til den ekstraordinære generalforsamling
 4. Valg af Kasserer/sekretær: Martin Klausen genopstiller ikke og der var ikke andre kandidater. Martin Fortsætter til den ekstraordinære generalforsamling
 5. Valg af ungdomsformand: ungdomsformand er ikke på valg
 6. Valg af øvrige ad hoc medlemmer. Der var ingen på valg
 7. valg af revisor: Per kofoed fortsætter
 8. Revisorsupleant: ?
 9. Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling 27.maj Thomas indkalder
 10. Knud Erik har gamle pokaler med. De bliver smidt ud, hvis ingen vil have dem. De har ingen reel værdi. Vingaver til forskellige personer, der har påtaget sig forskellige opgaver.

Referent Martin Klausen

Der blev ikke fundet en bestyrelse som kunne fortsætte arbejdet i Kredsen.

Så der må ses hen til en ekstraordinær Generalforsamling, for at få løst opgaven.

 

Kære Alle

Hermed indkaldelse til Ekstra ordinær Generalforsamling i Bornholms Tenniskreds.
Onsdag d. 24/6 kl 19.00 kærbyvej 1-3
Dagsorden som følger:

Generalforsamling Bornholms Tenniskreds 2020

1. Valg af  dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Ingen

5. Valg af formand (på valg, genopstiller ikke) vælges ikke ny, gå      direkte til punkt 12.

6. Valg af kasserer/sekretær (på valg, genopstiller ikke)

7. Valg af formand for ungdomsudvalget (ikke på valg)

8. Valg af øvrige ad hoc medlemmer (ikke på valg)

9. Valg af revisor ( på valg- genopstiller ikke)

10. Valg af revisorsuppleant (ikke på valg)

11. Fastsættelse af evt. kontingent

12. Eventuel dato for ekstraordinær generalforsamling (nedlæggelse af kredsen)

13.  Eventuelt

Vel mødt
Mange hilsner
Thomas Jackson