Til de bornholmske tennisklubber og andre.

Godt nytår til jer alle.

Hermed indkalder jeg til årets generalforsamling i Bornholms Tennis Kreds.
Den foregår søndag d. 3/2 kl. 10.00- 12.00  i Åkirkebyhallerne mødelokale 1.
Vi sørger for  kaffe og småkager.
Emner indkommet til behandling på generalforsamlingen inden 1. januar 2019, jf. vedtægterne:
Ingen.
Derfor er dagsordenen jf. vedtægterne som følger:

1.     Valg af  dirigent

2.     Bestyrelsens og de af denne nedsatte udvalgs beretninger om det forløbne år

3.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.     Behandling af eventuelle indkomne forslag. Ingen

5.     Evt. fastsættelse af kontingent for det kommende år

6.     Valg af formand

7.     Valg af kasserer/sekretær

8.     Valg af formand for ungdomsugvalget

9.     Valg af formand for seniorudvalget

10.   Valg af formand for uddannelses udvalget

11.    Valg af revisor

12.   Valg af revisorsuppleant

13.   Eventuelt

Med håb om godt fremmøde

Mange hilsner

Thomas Jackson

Sophia Griegel NTK vinder DS A over Laura Munch Holm RTK 6/1 6/4

Årets trænerteam 2017

Arrangementet med pigerne Astrid Lund Bøcker og Karoline Gråskov,
som af DGI blev udnævnt til Årets trænerteam i 2017, er planlagt gennemført
lørdag den 12. maj i Rønne Tennis Klub.

Efter den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand:
Thomas Jackson RTK
Kasserer:
Martin Klausen RTK
Ungdoms udvalg:
Renè Lund NTK
Peter Råvig RTK

BM for ungdom og seniorer er afviklet

Sponsoreret af