Bornholmsmesterskaber 2019
afvikles i Svaneke

Bornholms Tennis Kreds

Link til program kan findes her

 

 

Kontaktperson op til arrangement:
Anders Malmgren-Hansen. Mobil 29378812. amalmgrenhansen@gmail.com.

 

Efter  generalforsamlingen 2019 i Åkirkeby har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand:
Thomas Jackson RTK
Kasserer:
Martin Klausen RTK
Medlemmer af bestyrelsen:
Renè Lund NTK
Peter Råvig RTK
Bente Brunke
Anders Malmgren

BM for ungdom og seniorer er afviklet

Sponsoreret af