Efter  generalforsamlingen 2019 i Åkirkeby har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand:
Thomas Jackson RTK
Kasserer:
Martin Klausen RTK
Medlemmer af bestyrelsen:
Renè Lund NTK
Peter Råvig RTK
Bente Brunke
Anders Malmgren

BM for ungdom og seniorer er afviklet

Sponsoreret af